InfomailBe om tilbudFinn en installatør

Hjelpemidler for eldre

Med velferdsteknologi ønsker man å møte fremtidens utfordringer innen helsebemanning, samtidig som man fremmer helse og livskvalitet hos eldre og andre brukere som trenger kognitiv støtte. Velferdsteknologi er nyttige hjelpemidler for eldre og vil sørge for at de får en økt mestringsfølelse i hverdagen.

Fordeler med velferdsteknologi

Med ny teknologi kan man eliminere behovet for enkelte oppgaver som i dag ligger på helse- og omsorgsvesenet. Slike hjelpemidler for eldre er avgjørende i de kommende årene, hvor eldrebølgen er forventet å skape et samlet underskudd på 43 000 årsverk blant helse- og sosialfaglig personell om 20 år.

Smarthusteknologi kan fungere som velferdsteknologi dersom organiseringen rundt teknologien og tjenestene gir økt mestring, forebygger sykdom eller følger opp helsetjenester. Smarthusteknologi blir stadig mer utbredt i norske hjem. En av årsakene er fordi smarthusløsningene er enkle å ta i bruk. Samtidig kan de lett integreres med infrastrukturen som allerede finnes i boligen. Dermed trenger du ikke pusse opp eller gjøre store inngrep for å installere smarthusløsninger i hjemmet ditt. For at smarthus skal fungere som gode hjelpemidler for eldre er det viktig at løsningene er robuste, til å stole på og har mulighet for support.

Velferdsteknologi i kommunene

I dag ser man på velferdsteknologi som avgjørende hjelpemidler for eldre i møte med de kommende demografiske endringene. Slik som det er i dag vil det bli færre ansatte i helse- og omsorgstjenesten i forhold til antallet innbyggere med omsorgsbehov. Velferdsteknologi er derfor nyttige hjelpemidler for eldre i forhold til økt livskvalitet. Nyere teknologi legger til rette for at eldre kan klare seg i eget hjem mye lenger og bidrar til en mer aktiv hverdag.

På bakgrunn av dette, igangsettes det stadig flere velferdsteknologiprosjekter i kommunene. Hensikten med disse er å øke kunnskapen i forhold til bruk og implementering av velferdsteknologi. Nye hjelpemidler for eldre plukkes nøye ut basert på beboernes opplevelse av hva som er nyttig og ikke.

Omgivelseskontroll og smarthus

Omgivelseskontroll er fjernbetjening av enkeltstående funksjoner i hjemmet gjennom kabel eller trådløs styring. Teknologien kan brukes til å overvåke, varsle og utføre handlinger etter utvalgte kriterier. Dette er viktige hjelpemidler for eldre og deres hverdag. Smarthus gir i tillegg muligheten for automatisert kommunikasjon med omverdenen via internett, fasttelefon og mobiltelefon.

Omgivelseskontroll og smarthus byr på mange like hjelpemidler for eldre. Forskjellen er at smarthusteknologien er hakket mer fleksibelt. Gjennom smarthus kan man koble alle funksjoner sammen på enhet, hvor disse kan reagere i forhold til hverandre. Eksempelvis kan man velge å skru på lyset automatisk når en beboer reiser seg opp i senga. Aktiviteter kan også kobles til varslingssystemer. Ved røykutvikling i boligen blir for eksempel røykvarsler og brannalarm knyttet til brannvesenet utløst, samtidig som ytterdøren låses opp og strømmen i stikkontakter som er tilkoblet elektriske apparater frakobles.

Ny teknologi og demente

Velferdsteknologi kan også gi mennesker med demens mulighet til å klare seg lenger i egen bolig før de må flytte på institusjon. Demens er en kronisk hjernesykdom som forverres over tid og er ikke nødvendigvis en naturlig del av alderdom. Sykdommen fører til kognitiv svikt og vanskeliggjør derfor dagligdagse gjøremål.

Derfor er smarthusløsninger gode hjelpemidler for eldre med demens. Ved å regulere lys og temperatur automatisk gjennom forhåndsinnstilte innstillinger på et smarthussystem, slipper de med demens å tenke på disse tingene. De er heller ikke avhengige av at noen andre skal gjøre det for dem. Videre kan GPS brukes som en form for velferdsteknologi, slik at det vil være enkelt å finne igjen personer med demens som har gått seg bort. Smarthusløsninger byr med andre ord på uante muligheter når det gjelder hjelpemidler for eldre.

Smarthusløsning med xComfort

Med xComfort kan du enkelt installere hjelpemidler for eldre i boligen. Gjennom vårt system kan du forhåndsinnstille behov for varme og lys samt sette opp sensorer som aktiverer alarmer ved brann, fall og unormal bevegelse på natten.

I dag finnes det over 2500 kvalifiserte installatører over hele Europa og rundt 3000 elektrikere som kan installere xComfort i Norge. Før du kontakter en installatør, kan du se gjennom nettsidene våre for inspirasjon til hvilke hjelpemidler for eldre som er aktuelt for deg. Uavhengig av størrelse og planløsning på boligen, finner vi en produktpakke som passer ditt behov.